Thepwatana เพื่อนคู่คิด เคียงข้างเกษตรกร

THEP WATANA

วิธีการปลูกลำไย

การเตรียมต้นลำไยให้คืนสู่สภาพสมบูรณ์ เป็นประตูสู่ความสำเร็จใน การทำดอก ติดผลในฤดูต่อไป

วิธีการปลูกทุเรียน

การบำรุงต้นทุเรียนตั้งแต่ต้นเล็ก เป็นรากฐานที่สำคัญ สร้างใบเป็นคลังสะสมอาหาร เลี้ยงดอก เลี้ยงผล เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ

วิธีการปลูกส้ม

ความยากในการบริหารธาตุอาหารในส้ม อัตราใช้และช่วงเวลาใช้ที่เหมาะสม ต้องทำความเข้าใจผลข้างเคียงที่จะตามมา

วิธีการปลูกมะม่วง

การสร้างตาดอกมะม่วง เป็นขั้นตอนสำคัญที่สุด ใบสมบูรณ์ก่อน ดึงดอก ลดกะเทย

เพราะเรานั้นขั้นเทพ

รับรองคุณภาพ

การได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 คือการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า เราจึงมุ่งเน้นที่จะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่าได้รับสินค้าที่ดีที่สุด

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เทพวัฒนาได้รับมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตสินค้าอย่างปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

54 ปี แห่งประสบการณ์

องค์ความรู้ที่ทรงคุณค่า ประสบการณ์ที่สั่งสมส่งต่อรุ่นต่อรุ่น เพื่อผลผลิตที่ดีที่สุดสำหรับเกษตรกร

บริการถึงใจ

กลยุทธโลจิสติกส์การบริการขนส่งสินค้า เน้นระยะเวลาส่งมอบตรงเวลา ปริมาณความเสียหายของสินค้าจากการขนส่งเป็น 0 % ลูกค้าจะต้องได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมจากพนักงานจัดส่งสินค้า

เพื่อนคู่คิด

มากด้วยพนักงานที่มีความรู้ และประสบการณ์ที่พร้อมพัฒนาตนให้บริการอย่างสุดความสามารถ ให้คำปรึกษาถึงไร่ ถึงสวน

เพื่อการผลิตที่ยั่งยืน

การได้เห็นเกษตรกร ได้ผลผลิตทีมีคุณภาพ ส่งออกได้ราคา จากคำแนะนำ และแนวทางการแก้ไขปัญหา ด้านการเกษตร โดยการใช้สินค้าอย่างถูกวิธี ในอัตราที่เหมาะสม

ใบรับรองมาตรฐาน

ISO 9001 Certificate issued by SGS

ISO 14001 Certificate issued by SGS

ISO/IEC 17025 : 2017

ประสบการณ์จริงจากชาวสวน

สวนส้ม คุณพิทักษ์ ทิวา
ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ได้ทดลองใช้ อมฤต ในช่วงเปิดตาดอกส้ม ผลที่ได้ดีเกินคาด อมฤตเป็นตัวช่วยกระตุ้นการแตกตาดอก ได้ดอกสมบูรณ์ดียิ่งขึ้นครับ
ป๋าอี๊ดลือชัย อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ทำสวนทุเรียนอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี ช่วงที่ตัดทุเรียนขาย เจอปัญหาโรคไฟทอปธอร่า ทำลายผลทุเรียนทำให้ขายไม่ได้ราคา ได้ใช้สินค้าเทพวัฒนา ทำให้ลดการระบาดของโรคได้เยอะมาก ขายได้ราคาที่พึงพอใจ และส่งออกตามเกณฑ์มาตรฐานครับ
คุณสมคิด อดีตประธานสหกรณ์ลำไยจังหวัดตาก
เกษตรกรผู้ทำสวนลำไย จังหวัดตาก ใช้สินค้าเทพวัฒนา แก้ปัญหาลำไยลัดใบอ่อน ช่วงทำดอก ใบกลับมาเขียวสมบูรณ์เป็นชุดเดียวกัน จนผ่าวิกฤตช่วงนั้นไปได้ ตอนนี้ได้ดอกพร้อมกันทั้งสวนแล้วครับ
Previous slide
Next slide

HEAD OFFICE

FACTORY/WAREHOUSE

ติดต่อเรา

ที่อยู่สำนักงาน

บริษัท เทพวัฒนา จำกัด
326 ซอยศรีนครินทร์ 24
ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 02 721 3510

ที่อยู่โรงงาน

382 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ 4 ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา
อ.เมืองสมุทรปราการ
จ.สมุทรปราการ 10280

โทร. 02 721 3510

รับคำเเนะนำในการปลูกไม้ผล ฟรี

รับคำเเนะนำในการปลูกไม้ผล ฟรี

เทคนิคการดูเเล การเลือกอาหารเสริมให้เหมาะสม เพื่อผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุน