แมลงศัตรูสำคัญของ ส้ม : เพลี้ยหอยสีแดงแคลิฟอร์เนีย

เพลี้ยหอยสีแดงแคลิฟอร์เนีย ภัยเงียบในส้ม           เพลี้ยหอยสีแดงแคลิฟอร์เนีย (ชื่อภาษาอังกฤษ: California Red Scale, ชื่อวิทยาศาสตร์: Aonidiella aurantii, Maskell) เป็นแมลงที่จัดอยู่ในอันดับเฮมิพเทอร่า (Order Hemiptera)

อ่านเพิ่มเติม

การันตีด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9001 และ ISO14001

บริษัท เทพวัฒนา และบริษัทในเครือ ได้ผ่านมาตรฐาน ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 และ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 โดยบริษัท เอสจีเอส ประเทศไทย จำกัด รางวัลนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความตั้งใจในการปฏิบัติงานข

อ่านเพิ่มเติม

ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO17025

การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สมป.) บริษัท เทพวัฒนา และบริษัทในเครือ ได้ผ่านการตรวจสอบห้องปฏิบัติการตามมาตฐาน ISO/IEC 17025 : 2

อ่านเพิ่มเติม

โรคที่สำคัญของทุเรียน : ไฟท๊อปเทอร่า

ไฟท๊อปเทอร่า โรคร้ายในทุเรียนที่ป้องกันได้               ทุเรียน เป็นพืชที่ละเอียดอ่อนและต้องการความดูแลเอาใจใส่อยู่เสมอ ตั้งแต่การเลือกพันธุ์ปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว ซึ่งสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดคือแมลงและโรค โดยเฉพาะ ไฟท

อ่านเพิ่มเติม