โรคที่สำคัญของทุเรียน : ไฟท๊อปเทอร่า

ไฟท๊อปเทอร่า โรคร้ายในทุเรียนที่ป้องกันได้               ทุเรียน เป็นพืชที่ละเอียดอ่อนและต้องการความดูแลเอาใจใส่อยู่เสมอ ตั้งแต่การเลือกพันธุ์ปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยว ซึ่งสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดคือแมลงและโรค โดยเฉพาะ ไฟท

อ่านเพิ่มเติม