แมลงศัตรูสำคัญของทุเรียน : หนอนเจาะเมล็ด

ตัวเต็มวัยวางไข่ไว้บนผลทุเรียนใกล้ๆกับขั้วผล เมื่อผลทุเรียนอายุ 6 สัปดาห์จนถึงระยะเก็บเกี่ยวเมื่อหนอนฝักเป็นตัวก็จะเจาะไชเข้าไปกัดกินเมล็ดทุเรียนและถ่ายมูลออกมาทำให้เนื้อทุเรียนเปรอะเปื้อนเสียหาย

อ่านเพิ่มเติม

แมลงศัตรูสำคัญของทุเรียน : หนอนเจาะดอก , หนอนเจาะผล

ตัวหนอนจะกินอยู่ที่ผิวเปลือกทุเรียนตั้แต่ผลทุเรียนอายุ 2 เดือนจนถึงผลใหญ่บริเวณที่ผลทุเรียนติดกันมักพบหนอนกินอยู่บริเวณนั้นหรือเจาะกินอยู่ในผลใกล้กับขั้วผลแต่จะไม่เจาะกินถึงเมล็ด ทำให้ผลเน่าและโดนเชื้อราเข้าทำลายซ้ำ ผลมีตำหนิและไม่ได้ราคาเมื่อนำไปจำหน่าย

อ่านเพิ่มเติม

แมลงศัตรูสำคัญของทุเรียน : เพลี้ยแป้ง , เพลี้ยปุยฝ้าย , เพลี้ยหอยเกล็ด

เพลี้ยแป้ง ทำความเสียหายให้กับทุเรียนโดยสามารถดูดกินน้ำเลี้ยงได้หมดทุกส่วน โดยเฉพาะที่ผลจะแคะแกรนไม่ขยายใหญ่ เพลี้ยแป้งที่ดูดกินน้ำเลี้ยงยังถ่ายมูลน้ำหวานทิ้งไว้เป็นอาหารของหมดโดยมดเหล่านี้จะนำพาเพลี้ยแป้งขึ้นมาที่ผลแล้วเกิดราดำขึ้นมาทำให้ผลมีคราบสีดำแลดูสกปรก

อ่านเพิ่มเติม

แมลงศัตรูสำคัญของทุเรียน : เพลี้ยไฟ

ในทุเรียนพบเพลี้ยไฟหลากหลายชนิดตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงที่ยอดอ่อน ช่อดอก และผลอ่อน ใบที่ถูกทำลายพบรอยไหม้ และหงิกงอ ส่วนดอกจะเกิดเป็นแผลสีเทาเงินเกือบดำทำให้ดอกที่ไม่สมบูรณ์ไม่ติดผลและร่วงไปในที่สุด หากเข้าทำลายในระยะดอกบานหรือผลอ่อนจะทำให้เกิดแผล

อ่านเพิ่มเติม

แมลงศัตรูสำคัญของทุเรียน : ไรแดงแอฟริกัน

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงที่ใบทั้งหน้าใบและหลังใบของทุเรียนทำให้ใบมีสีเขียวซีดลง ผิวใต้ใบมีคราบของไรแดงคล้ายฝุ่นผงและใบร่วงไปในที่สุด มีผลกระทบต่อการออกดอกติดผลของทุเรียน ไรแงระบาด

อ่านเพิ่มเติม