วิธีการปลูก ทุเรียนต้นเล็ก

 1. ระยะการปลูกทุเรียนที่เหมาะสม การปลูกทุเรียนให้มีจำนวนต้นต่อพื้นที่มาก น่าจะทำให้ได้ผลทุเรียนเยอะนั้น ไม่จริงเสมอไป การปลูกที่ชิดติอกันเกินไป การทิ้งกิ่ง หรือการตายของกิ่งล่างๆ จะยิ่งมีมาก ระยะการปลูกทุเรียนจึงเป็นสิ่

อ่านเพิ่มเติม