ส่งความห่วงใย..จากใจ สู่อำเภอฝาง

คุณอนุเทพ ฟองสมุทร ผู้บริหารบริษัทเทพวัฒนา จำกัด ร่วมกับ คุณวิภา จงสุวรรณวัฒนา ร้านแม่ข่ามิตรเกษตร เป็นตัวแทนมอบเงินสมทบทุนเพื่อประโยชน์ในการสร้างห้องผู้ป่วย และเข้าเยี่ยมชมอาคารผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลฝาง

Read more

Durian Pest: Longan Fruit-Borer

The worm eats a durian peel when the fruit is 2-month-old to the mature phase. The worm lives in the fruit at the contacting spot or inside the fruit near the calyx; it does not drill through the seed. Therefore, the fruit is rotten and destroyed by fungi. As a result, the price is very low in the market.

Read more

Durian Pest: Jack Beardsley Mealybug, Melon Thrips, Scales Insect

Jack Beardsley Mealybug ruins durian by sucking the nutrients from every part, especially the fruit. As a result, the fruit is small and dwarfed. Moreover, Jack Beardsley Mealybug excretes the juice for ants, which brings Jack Beardsley Mealybug to the fruit and causes the kernel smut that makes the fruit looks dirty and gets low price.

Read more

Durian Pest: Thrips

There are many species of durian thrips. The caterpillar and mature thrips suck the nutrient from the bud, flowers and young fruit. The destroyed leaf has the burning mark and be crooked. The flower has the silver gray or black scar so it is imperfect and finally falls.

Read more