วิธีการปลูกทุเรียน

การบำรุงต้นทุเรียนตั้งแต่ต้นเล็ก เป็นรากฐานที่สำคัญ สร้างใบเป็นคลังสะสมอาหาร เลี้ยงดอก เลี้ยงผล เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ

วิธีการปลูกทุเรียนต้นเล็ก

การบำรุงต้นทุเรียนตั้งแต่ต้นเล็ก เป็นรากฐานที่สำคัญ สร้างใบเป็นคลังสะสมอาหาร เลี้ยงดอก เลี้ยงผล เพื่อผลผลิตที่มีคุณภาพ

วิธีการปลูกลำไย

การเตรียมต้นลำไยให้คืนสู่สภาพสมบูรณ์ เป็นประตูสู่ความสำเร็จใน การทำดอก ติดผลในฤดูต่อไป

วิธีการปลูกปลูกส้ม

ความยากในการบริหารธาตุอาหารในส้ม อัตราใช้และช่วงเวลาใช้ที่เหมาะสม ต้องทำความเข้าใจผลข้างเคียงที่จะตามมา

วิธีการปลูกส้มโอ

การทำส้มโอเพื่อเข้ามาตราฐานที่ตลาดต้องการ ทั้งขนาดและคุณภาพ รวมถึงมีจำนวนผลต่อต้นที่มากพอ ขึ้นกับการวางแผนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

วิธีการปลูกมะม่วง

การสร้างตาดอกมะม่วง เป็นขั้นตอนสำคัญที่สุด ใบสมบูรณ์ก่อน ดึงดอก ลดกะเทย

วิธีการปลูกมะนาว

การสร้างดอกผ่าฝนเก็บผลตอนแล้งมะนาวจึงได้ราคาดี เทคนิคคือการควบคุมดูแลปัจจัยธาตุอาหารเป็นหลัก

วิธีการปลูกมังคุด

มังคุดราคาดีเพราะมีผลใหญ่และออกดอกก่อนฤดู มังคุดเป็นพืชที่มีการสะสมอาหารที่ใบนาน ควรใส่ปุ๋ยสร้างใบฟื้นฟูต้นในช่วงปลายฤดูกาลเก็บเกี่ยว เพื่อพักต้นไม่ให้เสียกำลัง ให้ดอกออกนอกฤดูกาลจึงจะได้ราคาดี

วิธีการปลูกเงาะ

การทำดอกสร้างขนาดผลที่เข้ามาตราฐานที่ตลาดส่งออกต้องการ เวลาที่ออกดอกติดผลที่ก่อนฤดูกาลราคาจะดี จึงขึ้นกับการจัดการธาตุอาหารที่ดี

วิธีการปลูกกล้วยไม้

ความยากในการบริหารธาตุอาหารในส้ม อัตราใช้และช่วงเวลาใช้ที่เหมาะสม ต้องทำความเข้าใจผลข้างเคียงที่จะตามมา

วิธีการปลูกแก้วมังกร

การทำดอกสร้างขนาดผลที่เข้ามาตราฐานที่ตลาดส่งออกต้องการ เวลาที่ออกดอกติดผลที่ก่อนฤดูกาลราคาจะดี จึงขึ้นกับการจัดการธาตุอาหารที่ดี

วิธีการปลูกหน่อยหน่า

ความยากในการบริหารธาตุอาหารในส้ม อัตราใช้และช่วงเวลาใช้ที่เหมาะสม ต้องทำความเข้าใจผลข้างเคียงที่จะตามมา

วิธีการปลูกมะละกอ

ระยะการปลูกมะละกอ ต้องคำนึงถึงปริมาณฝนต่อปี ถ้าฝนมาก ต้องปลูกห่าง เพราะจะทำให้ต้นมะละกอไม่สูงเร็ว ได้ผลผลิตมาก

วิธีการปลูกขนุน

การทำดอกสร้างขนาดผลที่เข้ามาตราฐานที่ตลาดส่งออกต้องการ เวลาที่ออกดอกติดผลที่ก่อนฤดูกาลราคาจะดี จึงขึ้นกับการจัดการธาตุอาหารที่ดี

วิธีการปลูก ข้าวโพด

การสร้างความงอกที่ดีด้วยสารอาหารที่มีอะมิโน เป็นสิ่งจำเป็นต่อการเติบโตของต้นข้าวโพด