ขนุน มีความสำคัญที่การวางตำแหน่งผล ซึ่งผลที่อยู่ในกิ่งหลัก และใกล้ต้นจะมีการโตที่ดีกว่า จึงควรเพิ่มการทำงานของขั้วผลให้ส่งอาหารไปเลี้ยงลูกได้อย่างทั่วถึงด้วย แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ ร่วมกับ แมมมอท แคลเซียม โบรอน และแมมมอท ชูก้าร์ น้ำตาลทางด่วนที่จำเป็นต่อการสร้างเนื้อ

อัตราใช้ : แมมมอท จีเอ 200 ซีซี. + แมมมอท แคลเซียม โบรอน 200 ซีซี. + แมมมอท ชูก้าร์ 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ