1. เริ่มปลูกหรือฟื้นต่้น

ในระยะเริ่มแรกในการปลูกกล้วยไม้ ต้นกล้วยไม้จำเป็นต้องสร้างลำต้นและใบดังนั้นสูตรปุ๋ยที่ใช้ในช่วงนี้ควรมีปริมาณของ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ที่มากพอและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ด้วย

ถ้าหากต้องการเร่งการเจริญเติบโตสามารถเพิ่มปริมาณปุ๋ยจาก 1 กก. ได้ แต่ก็ไม่ควรเพิ่มมากเกินไป เนื่องจากการใส่ปุ๋ยในปริมาณที่สูงอาจจะทำให้ต้นเน่าได้

คำแนะนำ

  • ฉีดพ่นด้วย แมมมอท ฟองดู อัตรา 20 ซีซี + แมมมอท คอมบิ อัตรา 20 ซีซี + แมมมอท ซิงค์ แมงกานีส อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร

การให้ปุ๋ยกล้วยไม้

  • กล้วยไม้ปลูกใหม่ อายุ 2 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยเกล็ด สูตร 20-20-20 อัตรา 500 กรัม (ฉีดพ่นวันเว้นวัน)
  • กล้วยไม้ อายุ3-5 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยเกล็ด สูตร 20-20-20 อัตรา 700 กรัม (ฉีดพ่นทุก 2-3 วัน)
  • กล้วยไม้ อายุ 6 เดือนขึ้นไป ให้ใส่ปุ๋ยเกล็ด สูตร 20-20-20 อัตรา 1 กก. (ฉีดพ่นทุก 6-7 วัน)

2. สะสมอาหาร

Nutrients should be accumulated sufficiently during this phase in order to prepare for flower budding. Suggestion Spray with Mommoth Calcium Magnesium 20 cc. and Mommoth Combi 20 cc. to increase nutrients to prepare for flowers). Fertilizer: 1 kg. of crystal fertilizer 10-52-10 per 200 ltr. of water to spray 4 times continuously.

3. เปิดตาดอก

ช่วงเปิดตาดอก ถ้าอยากให้แตกตาดอกได้ไว มีจำนวนตาดอกมากขึ้นและให้ต้นกล้วยไม้ออกดอกได้ตลอดนั้นจะต้องเสริมธาตุอาหารพวกอะมิโนสาหร่ายเขียวและน้ำตาลทางด่วนเข้าไปด้วยเพื่อกระตุ้นให้กล้วยไม้ออกดอกมาพร้อมๆกัน

คำแนะนำ

  • ฉีดพ่นด้วย แมมมอท ฟองดู อัตรา 20 ซีซี + แมมมอท ชูก้าร์ เอ็กซ์เพรส อัตรา 20 ซีซี + อมฤต อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
  • การให้ปุ๋ย ปุ๋ยเกล็ด สูตร 20-20-20 อัตรา 1 กก./น้ำ 200 ลิตร (ฉีดพ่นต่อเนื่อง 4 ครั้ง

4. ช่อดก ดอกสด ยืดช่อซุปเปอร์

การจะมีดอกได้มากและยาวนั้นมาจากการไม่สะดุดของธาตุอาหารและจัดสมดุลธาตุดี กล้วยไม้จะออกดอกมากจากอากาศที่เย็นมาอุ่นขึ้น เพราะการทำงานของฮอร์โมนในต้นจะทำงานได้เร็วขึ้น เนื่องจากถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นมีช่วงเวลาที่กล้วยไม้สังเคราะห์แสงได้มาก ได้รับธาตุอาหารที่สม่ำเสมอก็จะมีดอกที่มากและยาวเป็นปัจจัยธาตุอาหารที่พอดี อากาศที่ดี

คำแนะนำ

  • ฉีดพ่นด้วย แมมมอท ฟองดู อัตรา 20 ซีซี + แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ อัตรา 20 ซีซี + แมมมอท แคลเซียม โบรอน อัตรา 20 ซีซี + อมฤต อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ร่วมกับ ปุ๋ยเกล็ด สูตร 16-21-27 และสูตร 10-20-30 (เพื่อยืดช่อดอกยาวใหญ่ ก้านอวบ ดอกดกใหญ่ สีเข้ม)
  • ฉีดพ่นด้วย แมมมอท สุพรีม 0-28-18 อัตรา 20 ซีซี + แมมมอท แคลเซียม โบรอน อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ร่วมกับปุ๋ยเกล็ด สูตร 10-20-30 และสูตร 10-30-20 (เพื่อป้องกันต้นเน่า ไม่ต่อยอด ใช้ได้แม้ฝนตก)

5. การบำรุงช่วงไม้แก่

ช่วงเปิดตาดอก ถ้าอยากให้แตกตาดอกได้ไว มีจำนวนตาดอกมากขึ้นและให้ต้นกล้วยไม้ออกดอกได้ตลอดนั้นจะต้องเสริมธาตุอาหารพวกอะมิโนสาหร่ายเขียวและน้ำตาลทางด่วนเข้าไปด้วยเพื่อกระตุ้นให้กล้วยไม้ออกดอกมาพร้อมๆกัน

คำแนะนำ

  • ฉีดพ่นด้วย แมมมอท ฟองดู อัตรา 20 ซีซี + แมมมอท ชูก้าร์ เอ็กซ์เพรส อัตรา 20 ซีซี + อมฤต อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
  • การให้ปุ๋ย ปุ๋ยเกล็ด สูตร 20-20-20 อัตรา 1 กก./น้ำ 200 ลิตร (ฉีดพ่นต่อเนื่อง 4 ครั้ง)