การปลูกทุเรียนให้มีจำนวนต้นต่อพื้นที่มาก น่าจะทำให้ได้ผลทุเรียนเยอะนั้น ไม่จริงเสมอไป การปลูกที่ชิดติอกันเกินไป การทิ้งกิ่ง หรือการตายของกิ่งล่างๆ จะยิ่งมีมาก ระยะการปลูกทุเรียนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการจัดการด้านต่างๆ

ระยะการปลูกทุเรียนที่เหมาะสม

  1. ระยะการปลูก 12×12 เมตร เหมาะกับเขตที่มีฝนตกมากกว่า 6 เดือน
  2. ระยะการปลูก 10×12 เมตร เหมาะกับเขตที่มีฝนตก 6 เดือนต่อปี และแล้งติดต่อกันมากกว่า 1 เดือน
  3. ระยะการปลูก 10×10 เมตร เหมาะกับเขตที่มีฝนตก 4 เดือนต่อปี และแล้งติดต่อกันมากกว่า 3 เดือน
  4. ระยะการปลูกที่ใกล้มากกว่า 10 เมตร ต้องมีการจัดแต่งทรงพุ่มให้โล่ง เพื่อป้องกันเชื้อรา และแมลง

สินค้าแนะนำ