สิ่งสำคัญของทุเรียนที่เพิ่งลงปลูก คือ ระบบราก เพราะระบบรากเป็นส่วนสำคัญในการดูดซึมธาตุอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของต้น ถ้าหน้าดินน้อย จะทำให้รากตายมากกว่าการเกิดรากใหม่ ใบจึงมีอาการแห้งที่ปลายใบ และใบร่วงมาก ทำให้การโตของต้นไม่ดีพอ

เพิ่มหน้าดินด้วย ฟูลเฮ้าส์ที่ช่วยให้ดินมีการระบายน้ำที่ดี มีช่องอากาศเพียงพอ และสิ่งเสริมกการแตกรากฝอยของต้นทุเรียนต้นเล็ก ร่วมกับธาตุอาหารทางดิน ยูท่า 10 ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับทุกเรียนต้นเล็กในการสร้างความสมบูรณ์ของใบ

อัตราการใช้:  ใส่ ฟลูเฮ้าส์ + ยูท่า 10 ต้นละ 4 จุด จุดละ 1 ช้อนแกง

สินค้าแนะนำ