ทุเรียนเป็นพืชที่ต้องการน้ำอย่างสม่ำเสมอ และเพียงพอโดยเฉพาะในช่วงใบอ่อน เพราะธาตุอาหารจากดินจะเคลื่อยย้ายจากรากสูาใบด้วยน้ำ ถ้าน้ำไม่เพียงพอใบจะเสียหาย และนอกจากให้นน้ำในฤดูแล้งจะสำคัญแล้ว การทำทางระบายน้ำในช่วงหน้าฝนก็ไม่สำคัญไม่แพ้กัน เพราะรากทุกเรียนทนต่อ ดินกรดได้ไม่ไดี และทนต่อน้ำขังได้ไม่นาน

หากมีฝนตกติดต่อกันหลายวัน จะทำให้มีกรดตกค้างในดิน ควรเติม เปอร์ก้า เพื่อลดความเป็นกรดของดิน ร่วมกับฟลูเฮ้าส์ที่ช่วยยระบายน้ำ เพิ่มช่อง อาการในดิน และชดเชยธาตุอาหารทางดินด้วย ยูท่า 10

อัตราใช้: ฟูลเฮ้าส์ ร่วมกับ ยูท่า 10 ต้นละ 4 จุด จุดละ 1 ช้อนแกง และ เปอร์ก้า 500 กรัมต่อต้น

สินค้าแนะนำ