ทุเรียนปลูกใหม่ การฝึกสร้างใบให้เป็นชุดเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะทำให้ทุเรียนโตดี และสามารถควบคุมการระบาดของแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฉีดพ่นอาหารเสริมเพื่อฝึกสร้างใบเป็นชุดด้วย แมมมอท ฟองดู ร่วมกับ แมมมอท คอมบิ ธาตุอาหารรวม 5 ชนิด ทำใบใหญ่ เขียวเข้ม พร้อมกับปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการเติบโตของรากด้วย ฟูลเฮ้าส์ โรยให้รอบโคนต้น

อัตราใช้ : แมมมอท ฟองดู 200 ซีซี. + แมมมอท คอมบิ 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ร่วมกับ ฟูลเฮ้าส์ 300-500 กรัม ต่อต้น

สินค้าแนะนำ