การที่ต้นทุเรียนจะออกดอกได้ดี ใบที่ใช้สร้างอาหารจะต้องแก่ และมีจำนวนใบที่มากพอ เพราะการสร้างดอกทุเรียนต้องใช้พลังงานมาก ดังนั้นการสะสมอาหารให้ใบให้เขียวสมบูรณ์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญกับการสร้างดอกทุเรียนให้สมบูรณ์

ฉีดพ่นด้วย แมมมอท สุพรีม 0-28-18 ช่วยให้ทุเรียนสร้างดอกมากกว่าใบ ร่วมกับ แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม และ แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ ใบแข็งแรง สร้างอาหารส่งไปยังทุกส่วนของพืชได้ทั่วถึง พร้อมกับปุ๋ยเกร็ด โกรกรีน 10-52-10 

อัตราใช้:แมมมอท สุพรีม (0-28-18) 200 ซีซี. + แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม 200 ซีซี. ร่วมกับ โกรกรีน (10-52-10) 500 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ