การเปิดตาดอกทุเรียนให้มีปริมาณดอกที่เยอะ จะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้น ถ้าต้นทุเรียนสมบูรณ์ดีมาก การเปิดตาดอกจะทำได้ง่าย และจะออกดอกเยอะ แถมยังเป็นดอกรุ่นเดียวกัน ทำให้ง่ายต่อการจัดการ ทำให้ผลผลิตมรคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ฉีดพ่นอาหารเสริมเพื่อเปิดตาดอกด้วย แมมมอท ฟองดู ร่วมกับ แมมมอท ชูก้าร์ น้ำตาลทางด่วนที่จำเป็นกับดอก และ อมฤต อะมิโนที่ช่วยในการติดดอกดี พร้อมกับการเติมธาตุอาหาร และปรับ pH ดินให้เหมาะสมด้วย ยูท่า 10 และ เปอร์ก้า

อัตราใช้: แมมมอท ฟองดู 200 ซีซี. + แมมมอท ชูก้าร์ 200 ซีซี. + อมฤต 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ร่วมกับ ยูท่า 300-500 กรัม และ เปอร์ก้า 1 กิโลกรัม ต่อต้น

สินค้าแนะนำ