ทุเรียนเป็นไม้ผลที่ต้องการความละเอียดอ่อน ยิ่งในระยะดอกต้องมีการบำรุงและดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างมาก เพราะเป็นช่วงที่เกิดการหลุดร่วงได้ง่าย แถมยังมีการแย่งอาหารกันเองภายในช่อดอกด้วย จึงจำเป็นต้องมีการตัดแต่งช่อดอกให้เหมาะสมกับขนาดกิ่งและต้น

ฉีดพ่นอาหารเสริมเพื่อบำรุงดอกให้แข็งแรงด้วย แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ ที่ทำให้ขั้วดอกแข็งแรง และช่วยกระจายอาหารได้อย่างทั่วถึง ร่วมกับ แมมมอท ชูก้าร์ น้ำตาลทางด่วนที่จำเป็นกับดอก และ อมฤต อะมิโนที่ช่วยให้เกสรแข็งแรง ลดการหลุดร่วง พร้อมกับการเติมธาตุอาหารทางราก และปรับ pH ดินให้เหมาะสมด้วย ยูท่า 10 และ เปอร์ก้า

อัตราใช้ : แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ 200 ซีซี. + แมมมอท ชูก้าร์ 200 ซีซี. + อมฤต 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ร่วมกับ ยูท่า 300-500 กรัม และ เปอร์ก้า 1 กิโลกรัม ต่อต้น

สินค้าแนะนำ