หลังจากการฟื้นต้น และทำใบจนสมบูรณ์แล้ว จะต้องสะสมอาหาให้เขียว มันวาว หนาแข็งแรง เร่งใบแก่พร้อมกัน เพื่อสร้างอาหารเก็บไว้ใช้ในระยะดอก

ฉีดพ่นอาหารทางใบเพื่อสะสมอาหารให้ได้ปริมาณดอกที่มากขึ้นด้วย แมมมอท สุพรีม 0-28-18 ร่วมกับ แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ และ แมมมอท แคลเซียม โบรอน ที่ช่วยเรื่องขั้วเหนียว ลดหลุดร่วง

อัตราใช้ : แมมมอท สุพรีม (0-28-18) 200 ซีซี. + แมมมอท จีเอ 200 ซีซี. + แมมมอท แคลเซียม โบรอน 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ