เมื่อสะสมอาหารจนใบนิ่ง แก่พร้อมกัน และไม่มีใบอ่อนแซมขึ้นมาแล้ว ให้ทำการเปิดตาดอก โดยต้องมีน้ำตาล และอะมิโนที่ใช้ในการเจริญพันธุ์ที่เพียงพอ เพื่อให้ได้ดอกชุดใหญ่สมบูรณ์

ฉีดพ่นอาหารทางใบเพื่อเปิดตาดอกได้อย่างสมบูรณ์ด้วย แมมมอท ฟองดู ร่วมกับ แมมมอท ชูก้าร์ น้ำตาลทางด่วนที่จำเป็นในการสร้างดอก และ แมมมอท สุพรีม 0-28-18 ที่ช่วยสร้างดอกมากกว่าใบ และ อมฤต อะมิโนเจริญพันธุ์

อัตราใช้ : แมมมอท ฟองดู 200 ซีซี. + แมมมอท ชูก้าร์ 200 ซีซี. + แมมมอท สุพรีม (0-28-18) 200 ซีซี. + อมฤต 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ