มะนาวผลใหญ่ เปลือกเขียว ไม่เหลืองง่าย จะทำให้ได้ราคาดี ก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงต้องมีการสร้างเนื้อ และขยายลูกให้ใหญ่ น้ำหนักดีมีคุณภาพ

ฉีดพ่นด้วย แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ ช่วยกระจายอาหารไปยังผลได้อย่างทั่วถึง ร่วมกับ สุพรีม 0-0-30 และ อั้ม ที่ช่วยในการสะสมน้ำตาล และแป้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มขนาดผลให้ใหญ่

อัตราใช้ : แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ 200 ซีซี. +  สุพรีม (0-0-30) 200 ซีซี. + อั้ม 300 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ