การฟื้นต้นเป็นบันไดขั้นแรกในการสร้างดอก ดังนั้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ควรมีการตัดแต่งกิ่ง และฉีดชุดล้างต้น เพื่อกำจัดโรคและแมลงที่ติดสะสมในต้นให้หมดไป เพื่อการสร้างยอดและใบใหม่ที่สมบูรณ์

ฉีดพ่นด้วย แมมมอท ฟองดู สาหร่ายสีเขียวผสมอะมิโน ที่ช่วยส่งเสริมการแตกตาใบ ร่วมกับ แมมมอท คอมบิ ธาตุอาหารรวม 5 ชนิด ทำใบใหญ่ เขียวเข้ม พร้อมปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการเติบโตของรากด้วย ฟูลเฮ้าส์ โรยให้รอบโคนต้น

อัตราใช้ : แมมมอท ฟองดู 200 ซีซี. + แมมมอท คอมบิ 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ร่วมกับ ฟูลเฮ้าส์ 10-50 กรัม ต่อต้น

สินค้าแนะนำ