ระยะเดือยไก่ เป็นระยะของการสร้างดอก ถ้าเห็นตาดอกบิดเหมือนเดือยไก่ นั่นคือดอก แต่ถ้ายอดออกมาเป็นทรงหอก หรือตั้งชู นั่นคือ อาการแตกใบอ่อน ไม่ใช่ดอก ฉะนั้นช่วงช่อดอกจึงต้องดูแลอย่างเต็มที่ เพราะเป็นช่วงที่ต้องการอาหารมาก

ฉีดพ่นเพื่อบำรุงดอกให้สมบูรณ์ด้วยแมมมมอท โพลิไซม์ จีเอ ที่ช่วยกระจายอาหารได้อย่างทั่วถึง ร่วมกับ แมมมอท ชูก้าร์ น้ำตาลทางด่วนที่จำเป็นกับดอก และ แมมมอท แคลเซียม โบรอน ตัวช่วยในการผสมเกสร ลดปัญหาดอกกะเทย และลดการหลุดร่วงของดอก

อัตราใช้ : แมมมอท จีเอ  200 ซีซี. +  แมมมอท ชูก้าร์ 200 ซีซี. + แมมมอท แคลเซียม โบรอน 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ