เมื่อผลมะม่วงมีขนาดประมาณหัวแม่มือ ควรฉีดพ่นอาหารเสริมเพื่อบำรุงผลด้วย แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ เพื่อการส่งอาหารไปเลี้ยงผลได้ทั่วถึง ร่วมกับ แมมมอท แคลเซียม โบรอน เพิ่มสร้างเนื้อ ลดการเน่าที่ปลายผล และลดระดับไนโตรเจนตกค้างในผล และ อั้ม เพื่อขยายผลให้ได้ขนาดที่ถูกใจตลาด

อัตราใช้ : แมมมอท จีเอ  200 ซีซี. +  แมมมอท แคลเซียม โบรอน 200 ซีซี. + อั้ม 200 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ