การเตรียมต้นลำไยให้คืนสู่สภาพสมบูรณ์ ด้วยการบำรุงหลังเก็บเกี่ยว เป็นบันไดขั้นแรกของการทำดอกในฤดูต่อไป หากเตรียมต้นได้ดี การโทรมของต้นจะน้อยลง การราดสารเพื่อทำดอกก็จะเพิ่มขึ้น และไม่ต้องพักต้นข้ามปี

ฉีดพ่นด้วย เลโอ ที่ช่วยส่งเสริมการแตกตาใบ ร่วมกับ แมมมอท คอมบิ ธาตุอาหารรวม 5 ชนิด ทำใบใหญ่ เขียวเข้ม พร้อมกับเติมปุ๋ยทางดินเพื่อสร้างใบ และปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการเติบโตของรากด้วย ปุ๋ยสูตร 16-16-16 และ ฟูลเฮ้าส์ โรยให้รอบโคนต้น

อัตราใช้  :เลโอ 300 ซีซี. +  แมมมอท คอมบิ 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ร่วมกับ ปุ๋ยสูตร (16-16-16) 1-2 กิโลกรัม และ ฟูลเฮ้าส์ 100-300 กรัม ต่อต้น

สินค้าแนะนำ