ใบชุดที่สอง เป็นใบที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงให้ได้น้ำตาลและสารอาหาร เพื่อเลี้ยงต้น สะสมอาหารก่อนการสร้างดอก

เมื่อใบชุดแรกเริ่มเขียวเข้มให้ฉีดพ่นอาหารเสริม เพื่อดึงใบชุดสอง ด้วย เลโอ สารสกัดสาหร่ายผสมอะมิโน ร่วมกับ แมมมอท ชูก้าร์ ให้ทั่วทรงพุ่มทุก 7-10 วัน จนใบเพสลาด

อัตราใช้ : เลโอ 300 ซีซี. +  แมมมอท ชูก้าร์ 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ