ระยะสะสมอาหาร เพื่อทำดอก ต้องสะสมอาหารให้ใบสมบูรณ์ มีสีเขียวเข้ม

ฉีดพ่นด้วย แมมมอท สุพรีม 0-28-18 เพื่อควบคุมระดับไนโตรเจนในต้น ให้สร้างดอกมากกว่าใบ ร่วมกับ แมมมอท แคลเซียม แมกนีเซียม ช่วยทำให้ใบมีสีเขียวเข้ม แข็งแรง และใบสมบูรณ์ และปุ๋ยเกล็ดเฟอร์ติแพลนท์ สูตร 10-52-10

อัตราใช้ : แมมมอท สุพรีม (0-28-18) 200 ซีซี. +  แคลเซียม แมกนีเซียม 200 ซีซี. + เฟอร์ติแพลนท์ (10-52-10) 200 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ