หลังจากราดสารไปแล้ว ประมาณ 20-30 วัน จนเห็นใบแก่นิ่งดีทุกยอด  จึงทำการดึงดอก เพื่อกระตุ้นให้จุดเจริญที่ปลายยอดแทงช่อดอกออกมา

ฉีดพ่นอาการเสริมเพื่อดึงดอกลำไยด้วย แมมมอท ฟองดู ร่วมกับ แมมมอท ชูก้าร์ น้ำตาลทางด่วนที่จำเป็นกับการสร้างดอก

อัตราใช้ : แมมมอท ฟองดู 200 ซีซี. +  แมมมอท ชูก้าร์ 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร 

สินค้าแนะนำ