บำรุงดอกให้สมบูรณ์ด้วยการเตรียมธาตุอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของดอก และผลอ่อน เพราะเมื่อดอกเริ่มบานไปจนถึงติดผลอ่อน พลิกลูก จะเป็นช่วงระยะที่ต้องการอาหารมาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

ฉีดพ่นอาหารเสริมเพื่อบำรุงดอกให้สมบูรณ์ด้วย แมมมมอท โพลิไซม์ จีเอ ที่ช่วยกระจายอาหารได้อย่างทั่วถึง ร่วมกับ แมมมอท ชูก้าร์ น้ำตาลทางด่วนที่จำเป็นกับดอก และผลอ่อน และ แมมมอท แคลเซียม โบรอน ตัวช่วยในการผสมเกสร และลดการหลุดร่วงของดอก และผล

อัตราใช้ : แมมมอท จีเอ  200 ซีซี. +  แมมมอท ชูก้าร์ 200 ซีซี. + แมมมอท แคลเซียม โบรอน 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ