ระยะที่ต้องเร่งสร้างเนื้อ สะสมน้ำตาลไว้ที่ผลให้เพียงพอ เพื่อขยายลูกใหโตสม่ำเสมอ เนื้อแน่นหวานกรอบ คุณภาพเยี่ยม และที่สำคัญคือ ช่วงนี้ห้ามขาดน้ำเด็ดขาด เพราะจะทำให้ลูกเล็ก และหลุดร่วงได้ง่าย

ฉีดพ่นอาหารเสริมเพื่อบำรุงผลให้ได้คุณภาพด้วย แมมมอท แคลเซียม โบรอน ที่ช่วยป้องกันการเสียน้ำตาลออกจากผล ร่วมกับ แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ ที่ช่วยกระจายน้ำตาลให้ทั่วถึงในทุกผล และ อั้ม ที่ช่วยเพิ่มการผลิตน้ำตาลไว้ในผลให้มากขึ้น

อัตราใช้ : แมมมอท แคลเซียม โบรอน 200 ซีซี. +  แมมมอท จีเอ 200 ซีซี. + อั้ม 300 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ