การฟื้นต้นส้มเป็นการเตรียมความพร้อมให้ต้นสามารถเก็บผลผลิตใหม่ได้อีกครั้ง ควรตัดแต่งกิ่ง สร้างใบชุดใหม่ บำรุงดินให้เหมาะสมกับราก เพื่อให้เกิดการแตกรากฝอยที่มากขึ้น สามารถดูดซึมธาตุอาหารไปเลี้ยงต้นได้มากขึ้น

ฉีดพ่นอาหารเสริมเพื่อฟื้นต้นให้สมบูรณ์ด้วย แมมมอท ฟองดู ร่วมกับ แมมมอท คอมบิ ธาตุอาหารรวม 5 ชนิด และ แมมมอท ชูก้าร์ ช่วยฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยว พร้อมกับเติมธาตุทางอาหารทางดิน และปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับรากด้วย ยูท่า 10 และ ฟูลเฮ้าส์ โรยให้รอบโคนต้น

อัตราใช้: แมมมอท ฟองดู 200 ซีซี. + แมมมอท คอมบิ 200 ซีซี. + แมมมอท ชูก้าร์ 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ร่วมกับ ยูท่า 300-500 กรัม และ ฟูลเฮ้าส์ 50-200 กรัม ต่อต้น

สินค้าแนะนำ