หลังจากฟื้นต้น ต้นส้มจะมีการแตกใบอ่อนใหม่ออกมา จึงจำเป็นต้องสร้างใบชุดใหม่ให้เกิดพร้อมกัน เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการโรค และแมลง และเพื่อให้ได้ใบส้มที่เขียว สมบูรณ์ มันวาว

 ฉีดพ่นอาหารเสริมเพื่อสร้างใบใหม่ด้วย แมมมอท ฟองดู ร่วมกับ แมมมอท ซิงค์ เพื่อป้องกันการเกิดใบแก้วของส้ม และ อมฤต อะมิโนที่ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี พร้อมกับเพิ่มความสมบูรณ์ของต้น ใบ และดอกด้วย ปุ๋ยเกล็ดเฟอร์ติแพลนท์ สูตร 20-20-20

อัตราใช้: แมมมอท ฟองดู 200 ซีซี. + แมมมอท ซิงค์ 200 ซีซี. + อมฤต 200 ซีซี. + เฟอร์ติแพลนท์ สูตร 20-20-20 อัตรา 300 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ