การสะสมอาหารให้ต้นส้มมีสภาพที่สมบูรณ์ ใบเขียวมันวาว ไม่ม้วนงอ สู้แดดดี พร้อมกับการสร้างดอก และผลต่อไป 

ฉีดพ่นด้วย แมมมอท สุพรีม 0-28-18 ช่วยให้ส้มสร้างดอกมากกว่าใบ ร่วมกับ แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม เพื่อใบที่แข็งแรง เขียวเข้ม มันวาว พร้อมกับปุ๋ยเกร็ดเฟอร์ติแพลนท์ สูตร 10-52-10 

อัตราใช้แมมมอท สุพรีม (0-28-18) 200 ซีซี. + แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม 200 ซีซี. ร่วมกับ เฟอร์ติแพลนท์ (10-52-10) 300 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ