เมื่อส้มขึ้นเม็ด ไปจนถึงขยายลูก เปลือกส้มจะมีการขยาย การดึงธาตุอาหารในต้นไปใช้จะมีมากขึ้น ถ้าหากอาหารไม่เพียงพอในระยะนี้ ผลส้มจะไม่สมบูรณ์ ลูกไม่โต เปลือกแตกได้

ฉีดพ่นด้วย แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ ที่ทำให้ขั้วผลแข็งแรง และช่วยกระจายอาหารได้อย่างทั่วถึง ร่วมกับ แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม ตัวช่วยในการทำให้ปลือกแข็งแรง ไม่แตกง่าย  และ อมฤต อะมิโนที่ช่วยลดการหลุดร่วง

อัตราใช้: แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ 200 ซีซี. + แมมมอท  แคลเซียม แม็กนีเซียม 200 ซีซี. + อมฤต 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ