น้อยหน่ามีดอกรวมที่พัฒนาผลเชื่อมกันจึงเห็นว่ามีหลายเมล็ด ซึ่งการพัฒนาเมล็ดได้มาก ก็จะทำให้ทรงผลดี และการจะทำให้ทุกผลพัฒนาได้ดีอย่างต่อเนื่อง ขั้วผลที่ส่งต่ออาหารจะต้องแข็งแรง และทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ด้วย แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ ร่วมกับ แมมมอท แคลเซียม โบรอน และอมฤต ที่ช่วยทำให้การติดดอก สร้างเมล็ดดี

อัตราใช้ : แมมมอท จีเอ 200 ซีซี. + แมมมอท แคลเซียม โบรอน 200 ซีซี. + อมฤต 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ