เพื่อให้ใบ และราก สามารถสร้างอาหาร และดูดซึมปุ๋ยมาเลี้ยงต้นได้ดี ต้องมีการบำรุงให้ทุกส่วนสมบูรณ์อยู่เสมอ ด้วย อมฤต เพื่อสร้างอาหารและส่งไปที่รากอย่างเต็มที่ ร่วมกับ แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม เพื่อใบเขียวเช้ม แข็งแรง และ แมมมอท ชูก้าร์ เอ็กซ์เพรส น้ำตาลทางด่วนที่ช่วยไม่ให้รากขาดน้ำตาล พร้อมกับ ปุ๋ยเกร็ด โกรกรีน สูตร 24-10-10

อัตราใช้ : อมฤต 200 ซีซี. + แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม 200 ซีซี. + แมมมอท ชูก้าร์ เอ็กซ์เพรส 200 ซีซี. + โกรกรีน (24-10-10) 200 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ