สินค้า - THEP WATANA
Previous
Next

สินค้าในเครือเทพวัฒนา

All
อาหารเสริม เเละฮอร์โมน
สารป้องกันกำจัดโรคพืช
สารกำจัดแมลง
ปุ๋ย เเละสารทางดิน
NTR-MMFolizymeGA

แมมมอท โฟลีไซม์จีเอ
Mommoth Folizyme GA

อาหารเสริม เเละฮอร์โมน

เพิ่มดอก ขั้วผลแข็งแรง ลดการหลุดร่วง

NTR-MMFongdo

แมมมอท ฟองดู
Mommoth Fong Do

อาหารเสริม เเละฮอร์โมน

ฟื้นต้น ช่วยแตกรากฝอย ตาใบ ตาดอก

NTR-MMSugarExpress

แมมมอท ชูการ์เอกซ์เพรส
Mommoth Sugar Express

อาหารเสริม เเละฮอร์โมน

ช่วยการแตกตาใบ ตาดอก ฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยว

NTR-MMHalt

แมมมอท ฮอลท์
Mommoth Halt

อาหารเสริม เเละฮอร์โมน

เร่งใบอ่อนให้แก่เร็ว ลดการแตกใบอ่อน

NTR-MMSupreme0-28-18

แมมมอท สุพรีม 0-28-18
Mommoth Supreme 0-28-18

อาหารเสริม เเละฮอร์โมน

ลดการสร้างใบอ่อน ช่วยสร้างตาดอก

NTR-Supeme0-0-30

แมมมอท สุพรีม 0-0-30
Supreme 0-0-30

อาหารเสริม เเละฮอร์โมน

ช่วยให้ผลผลิตมีรสชาติดี หวานอร่อย

NTR-MMSpa

แมมมอท สปา
Mommoth Spa

อาหารเสริม เเละฮอร์โมน

ช่วยให้พืชดูดกินธาตุอาหารได้ดี

NTR-MMCombi

แมมมอท คอมบิ
Mommoth Combi

อาหารเสริม เเละฮอร์โมน

ช่วยในการสะสมอาหารก่อนออกดอก ช่วยให้เข้าสีดี

NTR-MMCalciumBoron

แมมมอท แคลเซียม โบรอน
Mommoth Calcium Boron

อาหารเสริม เเละฮอร์โมน

ดอกสมบูรณ์ ติดผลง่าย

NTR-MMCalciumMagnesium

แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม
Mommoth Calcium Magnesium

อาหารเสริม เเละฮอร์โมน

ป้องกันการเกิดผลแตก ผลไม้เข้าสีสวย เนื้อแน่น

NTR-MMMagnesium

แมมมอท แม็กนีเซียม
Mommoth Magnesium

อาหารเสริม เเละฮอร์โมน

สร้างคลอโรฟิลช่วยให้พืชดูดกินฟอสเฟตมากขึ้น

NTR-MMZinc

แมมมอท ซิงค์
Mommoth Zinc

อาหารเสริม เเละฮอร์โมน

ป้องกันการเกิดใบแก้ว ควบคุมความสูงของต้น

NTR-Amarith

อมฤต
Amarith

อาหารเสริม เเละฮอร์โมน

ช่วยดูดซึมอาหาร ลดการหลุดร่วง

NTR-UMP

อั้ม
UMP

อาหารเสริม เเละฮอร์โมน

อัพไซส์ ขยายผลใหญ่

NA-Dormex

ดอร์เม็กซ์
Hydrogen cyanamide

อาหารเสริม เเละฮอร์โมน

กระตุ้นการแตกตาขององุ่น

NA-HybridSB

ไฮบริดเอสบี
Hybrid SB

อาหารเสริม เเละฮอร์โมน

ช่วยมิกซ์สารหลายชนิดให้เข้ากัน

NTR-MMZincManganese

แมมมอท ซิงค์ แมงกานีส
Mommoth Zinc Manganese

อาหารเสริม เเละฮอร์โมน

ใบเขียวเข้ม มันวาว ป้องกันใบแก้ว

NTR-MZB-Pluss

โมสาท บีพลัส
Mozart B-pluss

อาหารเสริม เเละฮอร์โมน

เพิ่มความแข็งแรงแก่ผนังเซลล์ สร้างแป้ง เพิ่มรสชาติและสี

NTR-MZBoron

โมสาท โบรอน
Mozart Boron

อาหารเสริม เเละฮอร์โมน

ช่วยการผสมเกสร ติดผลง่าย

NTR-MZCharge

โมสาท ชาร์จ
Mozart Charge

อาหารเสริม เเละฮอร์โมน

ปรับปรุงโครงสร้างดิน ฟื้นฟูสภาพหลังเก็บเกี่ยว

NTR-MZDiz

โมสาท ดีซ
Mozart Diz

อาหารเสริม เเละฮอร์โมน

ฟื้นฟูสภาพหลังเก็บเกี่ยว สร้างใบใหม่ให้เขียว

NTR-MZMag

โมสาท แม็ก
Mozart Mag

อาหารเสริม เเละฮอร์โมน

เพิ่มปริมาณดอก ผลไม้สุกสม่ำเสมอ มีสีสีนสวยงาม

NTR-MZX-Cyte

โมสาท เอ็ก-ไซท์
Mozart X-cyte

อาหารเสริม เเละฮอร์โมน

ผลโตสม่ำเสมอ ทรงสวย ป้องกันดอกและผลร่วง

NTR-MZZinc

โมสาท ซิงค์
Mozart Zice

อาหารเสริม เเละฮอร์โมน

ป้องกันใบแก้ว ควบคุมความสูงของต้น

FNG-CoosonniceM

คูซั่นไนซ์ เอ็ม
mancozeb 80% WP

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

ใบจุด ดอกจุดสนิม แอนแทรคโนส ราดำ ราน้ำค้าง

FNG-Kumine

คูมิเน่
propineb 70% WP

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

แอนแทรคโนส ราดำ ราน้ำค้าง ใบจุด ดอกจุดสนิม

FNG-Murphy

เมอร์พี่
dimethomorph 50% WG

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

ไฟท๊อปเทอร่า ราน้ำค้าง

FNG-Domark

ดูมาร์ค
tetraconazole 4% EW

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

ใบจุด ผลจุด ราแป้ง ราดำ

FNG-Jerrage

เจอราช
prochloraz 45% EC

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

แอนแทรคโนส ช่อดำ ดาวกระจาย

FNG-JerrageEW

เจอเราจ อีดับเบิลยู
prochloraz 45% EW

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

แอนแทรคโนส จมูกดำ ดาวกระจาย ดาวกระจาย

FNG-Latone

ลาโตเน่
prochloraz 40% + propiconazole 9% EC

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

แอนแทรคโนส สแคป เมลาโนส ใบติด

FNG-Radazim

ราดาซิม
carbendazim 50% SC

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

แอนแทรคโนส ใบปื้นเหลือง ใบจุด จมูกดำ

FNG-Soreal

โซเรียว
chlorothalonil 50% + azoxystrobin 6% SC

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

แอนแทรคโนส สแคป เมลาโนส จมูกดำ ดอกจุดสนิม

FNG-Tabox

ทาบ๊อก
ethaboxam 10.4% SC

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

ไฟท๊อปเทอร่า ราน้ำค้าง

FNG-Terazole

เทอร์ราโซล
etridiazole 24% EC

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

ป้องกันกำจัด : ไฟท๊อปเทอร่า รากเน่า โคนเน่า เน่าดำ

FNG-Nordox

นอร์ด๊อกซ์
cuprous oxide 86.2% WG

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

ใบจุดสาหร่าย ใบติด ราสีชมพู ล้างต้น

FNG-Vitavax

ไวตาแวกซ์
carboxin 75% WP

สารป้องกันกำจัดโรคพืช

ใบติด ราสีชมพู ราเมล็ดผักกาด แช่ต้นพันธุ์ก่อนปลูก

INS-Ampel

แอมเพล
thiamethoxam 25% WG

สารกำจัดแมลง

เพลี้ยแป้ง เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยหอย มวนต่างๆ แมลงวันทอง

INS-Arty70

อาร์ตี้
imidacloprid 70% WG

สารกำจัดแมลง

เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้

INS-Ozoben

โอโซเบน
pyridaben 20% WP

สารกำจัดแมลง

ไรแดง ไรสนิม ไรกำมะหยี่ ไรสี่ขา

INS-Dalab

ดาแลบ
imidacloprid 10% SL

สารกำจัดแมลง

เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้

INS-Acme

แอคเม่
profenofos 50% EC

สารกำจัดแมลง

เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยหอย หนอน ด้วงต่างๆ เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยแป้ง

INS-Azocron

อาโวครอน
Chlorpyrifos 40%EC

สารกำจัดแมลง

เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยแป้ง แมลงค่อมทอง

INS-BactospeineFC

แบคโทสปิน เอฟ.ซี.
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki

สารกำจัดแมลง

หนอนแปะใบ หนอนหัวดำ หนอนผีเสื้อต่างๆ

INS-Mitraz

ไมทราซ
amitraz 20% EC

สารกำจัดแมลง

ไรแดง ไรสนิม ไรกำมะหยี่ ไรสี่ขา

INS-Ozopreen

โอโซพรีน
fipronil 5% SC

สารกำจัดแมลง

บั่ว หนอน มด ปลวก มอด ด้วงต่างๆ

INS-Imidacloprid60FS

อิมิดาโคลพริด 60 เอฟเอส
imidacloprid 60% FS

สารกำจัดแมลง

เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยต่างๆ

INS-Pyretox35

ไพเรท๊อกซ์ 35
cypermethrin 35% EC

สารกำจัดแมลง

แมลงบั่ว หนอนต่างๆ

INS-Pyretoxa

ไพเรท๊อกซ่า
lambda-cyhalothrin 2.5% EC

สารกำจัดแมลง

หนอน มวน บั่ว ด้วงต่างๆ

ยาแมลง-abamectin_0

คูซั่นเพลท์
abamectin 1.8% EC

สารกำจัดแมลง

เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ หนอนชอนใบ หอยทาก

ยาแมลง-chlorpyrifos-50%-+---cypermehrin-5%-EC

คลอร์ไซริน
hlorpyrifos 50% + cypermehrin 5% EC

สารกำจัดแมลง

เพลี้ย หนอน ด้วงต่างๆ

FER-FosfitalExtra

ฟอสฟิทอล เอ็กซ์ตร้า
Fofital Extra 0-30-18

ปุ๋ย เเละสารทางดิน

แก้ปัญหาน้ำที่เป็นด่างหรือน้ำที่จากแหล่งน้ำ

FER-Fertiplant3-15-35

เฟอร์ติแพลนท์ 3-15-35
Fertiplant

ปุ๋ย เเละสารทางดิน

เพิ่มน้ำหนัก ขยายลูกใหญ่

FER-Fertiplant10-20-30

เฟอร์ติแพลนท์ 10-20-30
Fertiplant

ปุ๋ย เเละสารทางดิน

ช่อยาวใหญ่ ต้นแข็งแรงสมบูรณ์

FER-Fertiplant10-30-20

เฟอร์ติแพลนท์ 10-30-20
Fertiplant

ปุ๋ย เเละสารทางดิน

ดอกดก ช่อยาวใหญ่

FER-Fertiplant10-52-10

เฟอร์ติแพลนท์ 10-52-10
Fertiplant

ปุ๋ย เเละสารทางดิน

ออกดอกง่าย ได้ผลผลิตไว

FER-Fertiplant16-9-22

เฟอร์ติแพลนท์ 16-9-22
Fertiplant

ปุ๋ย เเละสารทางดิน

ผลโตซะใจ ลูกใหญ่น้ำหนักดี

FER-Fertiplant20-20-20

เฟอร์ติแพลนท์ 20-20-20
Fertiplant

ปุ๋ย เเละสารทางดิน

ต้นงาม ดอกดก ผลผลิตดี

FER-Utah10

ยูท่า 10
Utah

ปุ๋ย เเละสารทางดิน

ฟื้นต้นเร็วแข็งแรง ผลดกโตได้น้ำหนัก

FER-Grogreen10-52-10

โกรกรีน 10-52-10
Grogreen

ปุ๋ย เเละสารทางดิน

ออกดอกง่าย ได้ผลผลิตดี

FER-Grogreen16-9-22

โกรกรีน 16-9-22
Grogreen

ปุ๋ย เเละสารทางดิน

โตเร็ว ผลผลิตได้น้ำหนัก

FER-Grogreen20-20-20

โกรกรีน 20-20-20
Grogreen

ปุ๋ย เเละสารทางดิน

ต้นงาม ดอกดก ผลผลิตดี

FER-Grogreen24-10-10

โกรกรีน 24-10-10
Grogreen

ปุ๋ย เเละสารทางดิน

บำรุงต้นและใบให้สมบูรณ์

รับคำเเนะนำในการปลูกไม้ผล ฟรี

เทคนิคการดูเเล การเลือกอาหารเสริมให้เหมาะสม เพื่อผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุน