Join Us – Thepwatana เพื่อนคู่คิด เคียงข้างเกษตรกร

与我们共同成长

贴怕塔纳开放接收喜爱喜欢学习、热爱挑战的有决心的人士的申请,

为了与我们共同成长,有兴趣与我们合作,只需填写表格,我们会尽快与您联系。

求职申请表格

รับคำเเนะนำในการปลูกไม้ผล ฟรี

เทคนิคการดูเเล การเลือกอาหารเสริมให้เหมาะสม เพื่อผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ คุ้มค่าต่อการลงทุน