เพื่อให้ได้ดอกที่มีจำนวนมาก ควรฉีดพ่นด้วย แมมมอท ฟองดู ร่วมกับ แมมมอท ชูก้าร์ น้ำตาลทางด่วนที่จำเป็นกับดอก และ อมฤต อะมิโนที่ช่วยในการติดดอกดี

อัตราใช้ : แมมมอท ฟองดู 200 ซีซี. + แมมมอท ชูก้าร์ 200 ซีซี. + อมฤต 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ