ในระยะเริ่มแรกของการปลูกกล้วยไม้ ต้นกล้วยไม้จำเป็นต้องสร้างลำต้น และใบ ดังนั้นสูตรปุ๋ยที่ใช้ในช่วงนี้ ควรมีปริมาณของ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ที่มากพอและเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ด้วย

ฉีดพ่นธาตุอาหารที่จำเป็นในการสร้างใบด้วย แมมมอท ฟองดู ร่วมกับ แมมมอท คอมบิ และปุ๋ยเกล็ด สูตร 20-20-20

อัตราใช้ : แมมมอท ฟองดู 20 ซีซี. + แมมมอท คอมบิ 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

เทคนิคการให้ปุ๋ยกล้วยไม้ สูตร 20-20-20

  • กล้วยไม้ปลูกใหม่ ถึง อายุ 2 เดือน อัตราใช้ 500 กรัม ฉีดพ่นวันเว้นวัน
  • กล้วยไม้ อายุ 3-5 เดือน อัตราใช้ 700 กรัม ฉีดพ่นทุก 2-3 วัน
  • กล้วยไม้ อายุ 6 เดือนขึ้นไป อัตราใช้ 1 กิโลกรัม ฉีดพ่นทุก 6-7 วัน

สินค้าแนะนำ