เมื่อต้องการให้ต้นกล้วยไม้ออกดอกในช่วงเวลาที่ต้องการ ควรมีการให้ปุ๋ยที่มีปริมาณฟอสฟอรัสสูงด้วยปุ๋ยเกล็ด สูตร 10-52-10 เพื่อเป็นการสะสมอาหารในต้น

ร่วมกับ ธาตุอาหารเสริม แมมมอท คอมบิ และ แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม ที่เป็นตัวช่วยในการสะสมอาหารก่อนการออกดอก

อัตราใช้ : แมมมอท คอมบิ 20 ซีซี. + แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ร่วมกับ เฟอร์ติแพลนท์ (10-52-10) 1 กิโลกรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร

ฉีดพ่นต่อเนื่องประมาณ 4 ครั้ง

สินค้าแนะนำ