ช่วงเปิดตาดอก ถ้าอยากให้แตกตาดอกได้ไว มีจำนวนตาดอกมากขึ้น และให้ต้นกล้วยไม้ออกดอกได้ตลอด จะต้องฉีดพ่นด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นกับการสร้างดอก แมมมอท ฟองดู สาหร่ายเขียวผสมอะมิโน ร่วมกับ แมมมอท ชูก้าร์ น้ำตาลทางด่วนที่จำเป็นกับการสร้างดอก และอมฤต อะมิโนที่ช่วยในการผสมดอก เพื่อกระตุ้นให้กล้วยไม้ออกดอกมาพร้อมๆกัน

อัตราใช้ : แมมมอท ฟองดู 20 ซีซี. + แมมมอท ชูก้าร์ 20 ซีซี. + อมฤต 200 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

สินค้าแนะนำ