การที่จะมีดอกมาก และช่อยาวนั้น มาจากการที่สมดุลธาตุอาหารดี เพื่อยืดช่อดอกให้ยาวใหญ่ ก้านอวบ ควรใช้ ปุ๋ยเกล็ด สูตร 16-21-27 ร่วมกับธาตุอาหารเสริม แมมมอท แคลเซียม โบรอน และแมมมอท โฟลิโซม์ จีเอ และทำกล้วยไม้ให้ออกดอกสม่ำเสมอและติดตดอกดีด้วย  แมมมอท ฟองดู และ อมฤต

อัตราใช้ : แมมมอท แคลเซียม โบรอน 20 ซีซี. + แมมมอท จีเอ 20 ซีซี. + แมมมอท ฟองดู 20 ซีซี. + อมฤต 20 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

สินค้าแนะนำ