ทุเรียนที่ปลุกใหม่การฝึกสร้างใบเป็นชุด และแตกยอดอ่อนพร้อมกันทั้งต้น ทั้งสวน จะทำให้ทุเรียนโตได้ดี และยังสามารถควบคุมการระบาดของแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ใบที่มีขนาดปกติ พื้นนที่ใบดี และมีจำนวนใบมากพอในแต่ละชุด

ฉีดอาหารรเสริมเพื่อฝึกสร้างใบด้วยชุดแมมมอท ฟองดูร่วมกับ แมมมอท คอมบิธาตุอาหารรวม 5 ชนิด ที่จำเป็นในการสร้างใบแต่ละชุดของทุเรียนต้นเล็ก และควรทำการล้างต้น ด้วย เซนน่าร่วมกับ นอร์ด็อกซ์และไฮบริด ทุก 3   เดือน เพื่อป้องกันการวางไข่ของแมลง และการเข้าทำลายของเชื้อรา

อัตราใช้:  แมมมอท ฟองดู 200 ซีซี. + แมมมอท คอมบิ 200 ซีซี. ร่วมกับ เซนน่า 100 กรัม + นอร์ด็อกซ์ 100 กรัม + ไฮบริด 100 ซีซี.   ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ