ต้นทุเรียนหลังการเก็บเกี่ยวลูกไปแล้ว จะสูญเสียธาตุอาหารไปเป็นจำนวนมาก หากไม่มีการฟื้นฟูหรือทดแทนส่วนที่หายไปจะทำให้ทุเรียนออกดอกช้า การพัฒนาของผลไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตในครั้งถัดไปช้าลง

ฉีดพ่นอาหารเสริมเพื่อฟื้นฟูต้นหลังเก็บเกี่ยวด้วย แมมมอท ฟองดู ร่วมกับ แมมมอท คอมบิ ธาตุอาหารรวม 5 ชนิด ทำใบใหญ่ เขียวเข้ม พร้อมกับปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการเติบโตของรากด้วย ฟูลเฮ้าส์ และ เปอร์ก้า

อัตราใช้ : แมมมอท ฟองดู 200 ซีซี. + แมมมอท คอมบิ 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร ร่วมกับ ฟูลเฮ้าส์ 300-500 กรัม และ เปอร์ก้า 1 กิโลกรัม ต่อต้น

สินค้าแนะนำ