ระยะผลอ่อนของทุเรียน ก็สำคัญไม่แพ้กับช่วงดอก เพราะการจะบำรุงให้ทุเรียนขยายลูกให้ใหญ่ ทรงสวย เนื้อแน่น มีคุณภาพ ต้องเริ่มบำรุงกันตั้งแต่ผลเล็ก

ฉีดพ่นด้วย แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ ที่ทำให้ขั้วผลแข็งแรง และกระจายอาหารไปยังผลได้ทั่วถึง ร่วมกับ แมมมอท ชูก้าร์ น้ำตาลทางด่วนที่จำเป็นกับผล, แมมมอท แคลเซียม โบรอน ที่ช่วยย้ายน้ำตาลไปไว้ที่ผล และ อั้ม เพื่อขยายผลใหญ่ สร้างและสะสมน้ำตาลไว้ที่เนื้อ พร้อมกับการเติมธาตุอาหารทางราก เพื่อให้เนื้อทุเรียนมีสีเหลืองสวยด้วย ยูท่า 10

อัตราใช้แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ 200 ซีซี. + แมมมอท ชูก้าร์ 200 ซีซี. + แมมมอท แคลเซียม โบรอน 200 ซีซี. + อั้ม 200 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร ร่วมกับ ยูท่า 300-500 กรัม ต่อต้น

สินค้าแนะนำ