หลังจากการเก็บผลผลิต ต้นมะนาวจะมีสภาพต้นที่โทรม จึงควรตัดแต่งกิ่งที่เสีย กิ่งที่ทำมุมไม่ดี กิ่งที่ซ้อนทับกันออก ฟื้นฟูต้น ทำใบใหม่ และบำรุงดินให้รากเดินดี มีรากฝอยเยอะ ดูดซึมธาตุอาหารได้มาก เลี้ยงต้นได้เร็วขึ้น

ฉีดพ่นทางใบด้วย แมมมอท ฟองดู ร่วมกับ แมมมอท คอมบิ ธาตุอาหารรวม 5 ชนิดที่ใช้ฟื้นต้น และ แมมมอท ซิงค์ เพื่อป้องกันการเกิดใบแก้ว พร้อมกับเพิ่มธาตุอาหารทางดิน และความสมบูรณ์ของต้นด้วย ยูท่า 10 ร่วมกับ ฟูลเฮ้าส์ และ ปุ๋ยเกล็ดเฟอร์ติแพลนท์ สูตร 20-20-20

อัตราใช้ : แมมมอท ฟองดู 200 ซีซี. + แมมมอท คอมบิ 200 ซีซี. + แมมมอท ซิงค์ 200 ซีซี. + เฟอร์ติแพลนท์ สูตร 20-20-20 อัตรา 300 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร ร่วมกับ ยูท่า 300 กรัม + ฟูลเฮ้าส์ 100 กรัม ต่อต้น

สินค้าแนะนำ