เมื่อมะนาวขึ้นเม็ด ไปจนถึงขยายลูก ทำให้เปลือกมีการขยาย และการดึงธาตุอาหารในต้นไปใช้ จะมากขึ้น ถ้าหากอาหารไม่พอในระยะนี้ ผลจะไม่สมบูรณ์ ลูกไม่โต เปลือกแตกและหลุดร่วงได้

ฉีดพ่นอาหารเพื่อบำรุงเปลือกให้แข็งแรง ลดอาการเปลือกแตก ด้วย แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม ร่วมกับ แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ ที่ทำให้ขั้วผลแข็งแรง และช่วยกระจายอาหารไปยังผลได้อย่างทั่วถึง และ แมมมอท สุพรีม (0-28-18) ที่ช่วยจัดสมดุลไนโตรเจน

อัตราใช้ : แมมมอท  แคลเซียม แม็กนีเซียม 200 ซีซี. + แมมมอท โฟลิไซม์ จีเอ 200 ซีซี. + แมมมอท สุพรีม (0-28-18) 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ