การสะสมอาหารไว้ที่ใบให้มากที่สุดก่อนการดึงดอก เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด เพราะการที่มะม่วงจะออกดอกหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการสะสมอาหารจนถึงจุดที่ทำให้มีดอก ถ้าสะสมอาหารได้ดีและเพียงพอ มะม่วงจะออกดอกพร้อมกัน

ฉีดพ่นด้วย แมมมอท สุพรีม 0-28-18 ช่วยให้ส้มสร้างดอกมากกว่าใบ ร่วมกับ แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม เพื่อใบที่แข็งแรง เขียวเข้ม มันวาว และ แมมมอท ชูก้าร์ น้ำตาลทางด่วนที่จำเป็นในการสร้างดอก พร้อมกับ ปุ๋ยเกล็ดเฟอร์ติแพลนท์ สูตร 3-15-35 

อัตราใช้ : แมมมอท สุพรีม (0-28-18) 200 ซีซี. + แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม 200 ซีซี. + แมมมอท ชูก้าร์ 200 ซีซี. ร่วมกับ เฟอร์ติแพลนต์ (3-15-35) 300 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ