หลังเก็บเกี่ยวผลผลิต ต้นมังคุดจะต้องมีการสร้างใบใหม่ เพื่อสังเคราะห์แสงสร้างอาหารฟื้นสภาพต้นให้กลับมาพร้อมที่จะสร้างดอก และเก็บเกี่ยวผลผลิตในครั้งต่อไป

ฉีดพ่นธาตุอาหารที่จำเป็นในการสร้างใบให้เขียวเข้ม ใบใหญ่ และหนา เพียงพอกับการสังเคราะห์แสงสร้างอาหารด้วย แมมมอท ฟองดู ร่วมกับ แมมมอท คอมบิ ธาตุอาหารรวม 5 ชนิด ทำใบใหญ่ เขียวเข้ม และ แมมมอท ชูก้าร์ ช่วยฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยว พร้อมกับปุ๋ยเกล็ดโกรกรีน สูตร 24-10-10

อัตราใช้ : แมมมอท ฟองดู 200 ซีซี. + แมมมอท คอมบิ 200 ซีซี. + แมมมอท ชูก้าร์ 200 ซีซี. + โกรกรีน (24-10-10) 300 กรัม ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ