สะสมอาหารเพื่อเร่งใบให้เขียวเข้มแก่รอบพร้อมกันเป็นชุด หรืออั้นใบ เพื่อไม่ให้มีใบอ่อนกระจัดกระจาย และเพื่อสร้างดอกให้ออกเป็นชุดเดียวกัน

ฉีดพ่นธาตุอาหารที่จำเป็นในการสะสมอาหาร เพื่อการออกดอกเป็นชุดด้วย แมมมอท สุพรีม 0-28-18  ร่วมกับ  แมมมอท แคลเซียม

แม็กนีเซียม ทำใบเขียวเข้ม แก่จัด เป็นมันวาว

อัตราใช้: แมมมอท สุพรีม (0-28-18) 200 ซีซี. + แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ