สะสมอาหารเพื่อเร่งใบให้เขียวเข้มแก่รอบพร้อมกันเป็นชุด หรืออั้นใบ เพื่อไม่ให้มีใบอ่อนกระจัดกระจาย และเพื่อสร้างดอกให้ออกเป็นชุดเดียวกัน

ฉีดพ่นธาตุอาหารที่จำเป็นในการสะสมอาหาร เพื่อการออกดอกเป็นชุดด้วย แมมมอท สุพรีม 0-28-18 ร่วมกับ แมมมอท แคลเซียม แม็กนีเซียม ทำใบเขียวเข้ม แก่จัด เป็นมันวาว

สินค้าแนะนำ