การดึงดอกนั้นจะทำก็ต่อเมื่อมีแต่ใบแก่รอบต้นมังคุด ในบางพื้นที่อาจใช้การกักน้ำ เพื่อให้มีไนโตรเจนเข้าสู้ต้นให้น้อยที่สุด หรือการใช้วิธีกดใบอ่อน เร่งใบแก่ เพื่อให้ต้นมังคุดพร้อมที่จะดึงดอก

ฉีดพ่นธาตุอาหารทางใบเพื่อการดึงดอกด้วย แมมมอท ฟองดู ร่วมกับ แมมมอท ชูก้าร์ เพื่อให้ได้ดอกชุดใหญ่ที่สมบูรณ์ และแข็งแรง

อัตราใช้ : แมมมอท ฟองดู 200 ซีซี. + แมมมอท ชูก้าร์ 200 ซีซี. ต่อน้ำ 200 ลิตร

สินค้าแนะนำ